Thông báo về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn lây nhiễm rộng ở tỉnh Niigata

Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Xin gởi đến giáo dân ở địa phương Niigata, Shibata, Nagaoka

Thông báo về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn lây nhiễm rộng ở tỉnh Niigata

 

Bình an Thiên Chúa luôn ở cùng anh chị em

 Như anh chị em đã biết, ngày hôm nay tỉnh Niigata đã tuyên bố áp dụng biện pháp ngăn chặn lây nhiễm rộng. Từ khi chủng mới Covid-19 bắt đầu đến nay, đây là lần đầu tiên tỉnh Niigata phải áp dụng biện pháp này, nên nhiều giáo dân hẳn sẽ cảm thấy lo lắng về các hoạt động của nhà thờ.

 Giáo phận Niigata sẽ không yêu cầu phải tạm dừng các Thánh lễ công khai. Nhưng xin hãy thực hiện triệt để các Cách Ứng Phó Căn Bản đã được công bố vào ngày hôm qua. Tuy là đang giữa mùa đông lạnh, nhưng hãy thực hiện việc lưu thông không khí mới. Tuỳ vào kích thước của mỗi Thánh đường nếu không thể giữ được khoảng cách an toàn, xin hãy giới hạn việc xướng đáp chỉ mỗi linh mục và một giáo dân, ngoài ra các giáo dân khác có thể dâng lời cầu nguyện trong lòng, hãy uyển chuyển để thực hiện các biện pháp có thể.

 Trong thời điểm khó khăn này, chúng ta luôn sống theo Tin mừng với lòng thương cảm dành cho nhau. Xin anh chị em hãy cùng hợp tác với nhau. Nguyện xin hồng ân Thiên Chúa luôn tràn đầy trên anh chị em.


Giám Mục Giáo Phận Niigata
Phaolô Narui Daisuke         

PDF