2021_08_23Về Việc Ứng Phó Với Sự Lan Rộng Của Covid-19 Trong Giáo Phận Niigata